/Privacy Statement
Privacy Statement 2018-12-19T14:54:17+00:00

Privacy Statement

Wanneer u bij ons in behandeling komt, leggen wij een cliëntendossier aan. Dit is in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht gesteld. In uw dossier nemen wij informatie op over uw gezondheidstoestand en over de uitgevoerde behandelingen.

Wij waarborgen uw privacy. Dit betekent dat wij:

  1. zeer zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
  2. zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
  3. ons houden aan de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim);
  4. uw dossiergegevens pas na uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming delen met andere zorgverleners, bijvoorbeeld na afronding van uw therapie of bij doorverwijzing naar een andere behandelaar;
  5. uw dossiergegevens pas na uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming delen met een collega-therapeut, bijvoorbeeld bij afwezigheid van uw eigen therapeut of tijdens intercollegiale toetsing;
  6. alleen die gegevens gebruiken voor het opstellen van uw zorgnota die strikt noodzakelijk zijn voor de financiële administratie. Op uw zorgnota staan uw naam- en adresgegevens, uw geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling en de kosten ervan. Met deze gegevens kunt u uw nota bij uw zorgverzekeraar declareren;
  7. u altijd eerst om toestemming vragen indien wij om een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens;
  8. de gegevens in uw cliëntendossier 15 jaar bewaren, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist.

Wij werken alleen op afspraak. Zo kunnen wij u direct en nog beter van dienst zijn.

Maak een afspraak