/Eerste afspraak
Eerste afspraak 2019-12-11T18:11:13+00:00

Eerste afspraak

U kunt een eerste afspraak het beste via maak nu een afspraak maken. Natuurlijk zijn wij ook telefonisch bereikbaar, maar tijdens de behandelingen nemen wij de telefoon niet op. Wij streven ernaar uw behandeling, afhankelijk van de urgentie, zo snel mogelijk in te plannen.

  1. Benodigde gegevens

Zodra wij uw eerste afspraak hebben ingepland, ontvangt u van ons per- e-mail een intakeformulier. Wij verzoeken u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Tijdens uw eerste afspraak nemen wij dit formulier met u door. Omdat wij wettelijk verplicht zijn om bij een eerste bezoek uw identiteit te controleren, verzoeken wij u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Wijzigen uw gegevens? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door.

  1. De SKY muscle release therapie

De eerste behandeling duurt ongeveer 2 uur en bestaat uit een intakegesprek (+/- 30 minuten) en een behandeling (+/- 90 minuten). Vervolgens ontvangt u een behandelplan dat wij met u doornemen. Tijdens de therapie bespreken we regelmatig de voortgang met u. Aan het eind van de therapie beoordelen we samen met u of het resultaat voldoende is of dat er vervolgstappen nodig zijn.

  1. Dossier

Naast uw naam- en adresgegevens houden we ook de gegevens uit de intake, het behandelplan en het behandelverloop bij in een cliëntendossier. Hierop is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Derden hebben alleen inzagerecht na uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

  1. De behandeltijd

Wij werken met een 45 minuten-schema. Binnen deze 45 minuten vragen wij u naar uw klachten, behandelen wij u en plannen we een volgende afspraak in. Soms loopt een behandeling iets uit; wij vragen uw begrip hiervoor. Tijdens deze intensieve behandeling concentreert de therapeut zich graag volledig op u als cliënt. Wij verzoeken u daarmee rekening te houden. SKY muscle release werkt door uw kleren heen; u hoeft zich dus niet uit te kleden.

  1. Nawerking

Omdat een SKY muscle release behandeling een diepe ontspanning geeft, is het raadzaam na de behandeling wat tijd vrij te houden. Het effect van de behandeling kan nog enkele dagen nawerken. De frequentie van de behandelingen hangt af van de aard van de klachten en stellen we samen met u vast.